• Bustul lui Ştefan cel Mare şi Sfînt din centul localităţii
  • Formaţia folclorică „Basarabencele”, cond. art. - Emilia Rusu
  • Răstignirea de la intersecţia străzilor Moldova ridicată spre lauda Sfintei Cuvioase Parascheva
  • RC „Ciorescu-Rugby” - campioni la Moscova, 28 iunie 2013
  • Puţinii veterani rămaşi în viaţă lîngă monumentul Eroului necunoscut în parcul din centrul localităţii, alături de primarul comunei Ciorescu – Ino Scripnic, 08.05.2014
  • Tăierea panglicii de la Inaugurarea complexului sportiv – FUTSAL ARENA FMF, 15.11.2014
  • Biserica „Sfînta Cuvioasa Parascheva” din comuna Ciorescu
  • Sfinţirea pietrei de temelie a unui sfînt locaş în satul Făureşti, 21 mai 2014;
  • Biserica "Sfîntul Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul" din s. Făureşti
Noutaţi - Avize

STIMAŢI LUCRĂTORI DIN DOMENIUL ARHITECTURII!

guggbuchet trandafiri

Bineînțeles, arhitectura este un domeniu important atât pentru cultura unui popor, cât și pentru istoria sa. Orice proiect sau schiță poate deveni o adevărată capodoperă sau arhitectură, dacă sunt respectați toți parametrii arhitecturali, dar și dacă se depune efort și suflet în realizarea lucrării. Profesia de arhitect implică multe riscuri, dar totuși este una plină de lucru intens și minuțios, de exactitate și admirație în același timp. Ce poate fi mai frumos decât să vezi că proiectul din foaie a devenit o realitate palpabilă! În acest context, stimați profesioniști arhitecți, Vă doresc să vă bucurați de recunoștința, respectul și aprecierea celor cărora le-ați dăruit bucurii prin munca Dumneavoastră intensă.

Cu prilejul frumoasei sărbători Ziua Arhitectului Vă aducem sincere felicitări, succese și proiecte cât mai inspirate care să devină realitate.

Cu deosebit respect, Primarul Comunei Ciorescu!

shadow

 

MESAJ DE FELICITARE DE ZIUA LUCRĂTORULUI DIN SFERA PROTECŢIEI SOCIALE A POPULAŢIEI

MESAJ DE FELICITARE DE ZIUA LUCRĂTORULUI DIN SFERA PROTECŢIEI SOCIALE A POPULAŢIEI,

Asistentul sau lucrătorul social este persoana care la ziua de azi devine mai importantă pe zi ce trece. Profesia de asistent social poate fi considerată mai mult o vocaţie decât o profesie. La baza ei stă dorinţa de a-i ajuta pe alţii şi de a contribui la schimbarea în bine a vieţii persoanelor care au nevoie de grijă şi atenţie deosebită.

Acestă profesie solicită în permanennţă multă răbdare, fermitate, compasiune, dar şi prezenţă de spirit. Ea necesită celui cae o profesează să depun efortui considerabile, abilități, căldură umană, de rând cu dragostea față de cel apropiat și optimism.

Cu prilejul zilei profesionale, care de 17 ani e sărbătorită în a treia duminică a lunii septembrie, Vă dorim multă sănătate, încredere, noi forţe şi succese!

Cu deosebită considerație,

Primarul Comunei Ciorescu, Ion Scripnic

shadow

 

MESAJ DE FELICITARE

DE 1 SEPTEMBRIE – ZIUA CUNOŞTINŢELOR

1sept2018

                                           „Educaţia este cea mai putenică armă ce poate fi folosită pentru a schimba lumea”

Nelson Mandela

            Şcoala semnifică trei lucruri deodată: o casă care deschide frenetic porţile cunoaşterii, o carte care odată descifrată rămâne veşnic în memorie şi un dascăl receptiv la toate întrebările dilematice ale generaţiilor pe care le educă. Şcoala este leagănul iniţierii în tainele cunoaşterii: muncă şi dăruire, pasiune şi abnegaţie, educaţie şi cultură, bucurie şi nostalgie. „Întreaga viaţă este o şcoală”, spunea Comenius, dar numai educaţia, cultura, credinţa, ţinuta morală şi etică îl călăuzesc pe om în această lume. Tocmai ţinând cont de aceste ştiinţe importante, DRAGI COPII, pentru a deveni cineva în această viaţă să deschidem împreună Cartea Cunoştinţelor şi să ne alimentăm sufletul, mintea şi trupul pentru a face o schimbare mai întâi pentru noi, apoi şi pentru cei din jur.

  Iar, voi, STIMAŢI PĂRINŢI, ţineţi cont de faptul că mlădiţa de lângă Dumneavoastră este un copil, ce are necesitate de sprijin şi înţelegere, comunicare şi apeciere, de dragoste părintească, să nu uitaţi să le oferiţi ori de câte ori va fi nevoie. 

  ONORAŢI PROFESORI, Dumneavoastră aveţi menirea cea mai importantă pentru viaţa fiecărui copil, căci doar Dvs. ştiţi cel mai bine cum să ajungă un copil la acel izvor de cunoştinţe şi cum să-i menţineţi în suspans entuziasmul şi dragostea de carte toată viaţa. Astfel, trebuie să remarcăm faptul că învăţarea înseamnă atitudine atât faţă de cunoaştere, cât şi faţă de om, să cultivăm atunci această calitate atât pentru noi, cât şi pentru copilul de azi şi omul de mâine.                                                          Filosofic vorbind, fiecare început de an este o nouă pagină pentru fiecare, atunci să ne facem misiunea pe care o deţinem - să ghidăm copilul să-şi scrie Cartea Vieţii lui, iar noi, ca nişte dascăli să-l îndrumăm.

Sincere felicitări, dragi copii, părinţi şi stimaţi profesori cu un început frumos de an şcolar!

Vă urez să excelaţi în cunoştinţe, fapte, succese şi să aveţi mereu conştiinţa trează - că tot ce faceţi, faceţi corect şi bine!

Cu speciale urări pentru toţi elevii şi profesorii,

Primarul Comunei Ciorescu, Ion Scripnic

shadow

 

31 august 2018 photo 

Limba este coloana vertebrală a naţiunii

(M. Eminescu)

E dat oricăui cetăţean să se formeze într-o limbă, limba sa maternă, pe care, o asimilează odată cu laptele mamei. Astfel se explică şi expresia limbă maternă. Oricât s-ar apropia de altă limbă, ce poate deveni una în care se exprimă mai uşor, eventual chiar deplin, aceasta nu va fi şi maternă, căci limba maternă e unică, e limba prin care cetăţeanul acelei ţări ia lumea în stăpânire, învăţând să-i descifreze tainele, apropriind-o, formându-şi propriul univers. 

Fără o limbă suficient cultivată, evoluţia spirituală a omului este de neconceput.Prin graiul pe care-l vorbeşte fiece popor ajunge să-şi dezvelească întreaga sa făptură lăuntrică şi spiritul său patriotic. Calitatea de nepreţuit a graiului matern se explică prin harul ei de a oglindi întreaga istorie a neamului, cu toate bucuriile şi tristeţile ei, victoriile şi înfrângerile trăite, cu toată istoria prin care i-a fost sortit să treacă. În graiul matern se-ascunde amintirea trecutului nostru, zestrea noastră strămoşească, a originilor cu care suntem înfrăţiţi încă de la naştere, iată de ce oamenii au calificat dintotdeauna limba maternă drept o comoară care nu are vre-un preţ de vânzare sau cumpărare, dar, în schimb, poate fi moştenită, păstrarea şi cultivată cu sfinţească dacă nu din respect pentru strămoşii care i-au dat suflu, culoare şi aripi, măcar din respect pentru tine însuţi, pentru ceea ce eşti azi, graţie zilei de ieri.   

Să-ţi preţuieşti, să-ţi iubeşti, să-ţi respecţi limba, e datoria fiecăruia dintre noi atât timp cât pretindem că suntem o părticică dintr-un popor, căci avem o patrie căreia îi suntem devotaţi cu tot sufletul.   

 

Cu alese sentimente faţă de limbă ţării,

Primarul Comunei Ciorescu,

Ion Scripnic

 shadow

 

27 august 2018 foto

MESAJ DE FELICITARE

LA CEI 27 DE ANI DE INDEPENDENŢĂ AI REPUBLICII MOLDOVA

 La 27 august 1991 Parlamentul Republicii Moldova aprobă Legea nr. 691 privind Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldovaprin care este stipulat:

„REPUBLICA MOLDOVA ESTE UN STAT SUVERAN, INDEPENDENT ŞI DEMOCRATIC, LIBER SĂ-ŞI HOTĂRASCĂ PREZENTUL ŞI VIITORUL, FĂRĂ NICI UN AMESTEC DIN AFARĂ, ÎN CONFORMITATE CU IDEALURILE ŞI NĂZUINŢELE SFINTE ALE POPORULUI ÎN SPAŢIUL ISTORIC ŞI ETNIC AL DEVENIRII SALE NAŢIONALE”.

 INDEPENDENŢA, prin definiţie, reprezintă situația unui stat sau a unui popor care se bucură de suveranitate națională; stare de neatârnare și drept de a rezolva liber (cu respectarea drepturilor altor state și a principiilor dreptului internațional) problemele sale interne și externe, fără amestec din afară; autonomie.  

    Patria este tot ce avem mai scump. Patria nu este pământul pe care trăim din întâmplare, ci e plămâdit cu sângele şi întărit cu oasele înaintaşilor noştri. Părinţii, moşii şi strămoşii ne sunt Patria. Ei, care au vorbit aceeaşi limbă, au avut acelaşi dor, aceleaşi suferinţe, aspiaţii – sunt adevărata noastră Patrie.  

   Patria nu este numai pământul în care trăim. Independenţa patriei sunt şi limba, şi istoria, şi religia şi tradiţiile – toate împreună un destin de neam. A da cu piciorul în toate acestea, înseamnă a se lepăda de patria sa, de neamul său, de casa părintească.

   Precum un părinte nu are dreptul a-şi lăsa copilul fără familie, tot aşa şi noi nu avem dreptul să ne uităm neamul, istoria şi patria.

   Avem o datorie sfântă: Să ne iubim şi ocrotim această ŢARĂ, să ştim ca ea este esenţa şi existenţa neamului nostru şi să nu uităm că graţie strămoşilor, apărători ai acestei patrii, suntem noi, cei de azi, viitorul acestei ţări.

Cu un deosebit sentiment patriotic,

Primarul Comunei Ciorescu,

Ion Scripnicshadow

 
Supply Drive
shadow
 

CONCURS LA FUNCŢIA DE DIRECTOR

AVIZ!

Comisia de concurs de pe lângă Admninistraţia Publică Locală Ciorescu anunță candidaţii la funcţia de director şi membrii comisiei despre desfăşurarea etapei I a concursului (verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs) pentru ocuparea funcţiei de director a instituţiei extraşcolare din localitate – Şcoala de Arte Ciorescu.

Locul desfăşurării concursului:

Primăria Comunei Ciorescu, sala de şedinţe, etajul III.

shadow

 

AVIZ!

          Primăria comunei Ciorescu, municipiul Chişinău, anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de Director al Instituţiei Extraşcolare din comuna Ciorescu.

Actele necesare pentru înscriere la concurs sunt urmatoarele: formular de participare, cirriculum vitae, copia diplomei de studii, copia carnetului de muncă, certificat medical, cazier juridic sau declaraţie pe proprie răspundere.

Documentele pentru participare la concurs se vor prezenta în decurs de 30 de zile din data publicării avizului pe adresa: mun. Chişinău,
comuna Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, nr. 17.

 

Informaţii suplimentare la tel:

022-45-63-44; 022-45-62-36, 022-45-68-72.

shadow

 


Pagina 7 din 36

 

Design şi programare de  " VIKWEB "

 
Vizitatori - 1
Accesari - 1
Susup