• Bustul lui Ştefan cel Mare şi Sfînt din centul localităţii
  • Formaţia folclorică „Basarabencele”, cond. art. - Emilia Rusu
  • Răstignirea de la intersecţia străzilor Moldova ridicată spre lauda Sfintei Cuvioase Parascheva
  • RC „Ciorescu-Rugby” - campioni la Moscova, 28 iunie 2013
  • Puţinii veterani rămaşi în viaţă lîngă monumentul Eroului necunoscut în parcul din centrul localităţii, alături de primarul comunei Ciorescu – Ino Scripnic, 08.05.2014
  • Tăierea panglicii de la Inaugurarea complexului sportiv – FUTSAL ARENA FMF, 15.11.2014
  • Biserica „Sfînta Cuvioasa Parascheva” din comuna Ciorescu
  • Sfinţirea pietrei de temelie a unui sfînt locaş în satul Făureşti, 21 mai 2014;
  • Biserica "Sfîntul Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul" din s. Făureşti
Noutaţi - Avize

Mesaj de Felicitare adresat primarului Comunei Ciorescu cu ocazia Zilei de naştere

Mult stimate domn Primar, Ion Scripnic 


mesaj de felicitare adresat primarului com ciorescu 

În această zi remarcabilă toate gîndurile bune  sunt pentru Dumneavoastră, Domnule Primar! Vă adresăm cele mai sincere și mai frumoase urări de bine, prosperitate și sănătate.

Anul vieţii la care ați ajuns constituie o oportunitate de a pune pe cântar succesele obținute.

Astfel, Responsabilitatea, Perseverența, Devotamentul şi Jertfirea de sine în domeniul ce vi l-a ales Destinul, Vă disting ca pe un bun Profesionist în Administrația Publică Locală. Întreg colectivul Primăriei Ciorescu, cât şi oamenii din comună, Vă sunt recunoscători pentru munca pe care o depuneţi pentru a realiza schimbarea în bine până la capăt şi Vă apreciază ardoarea cu care luptaţi pentru cauza oamenilor.

Vă dorim sănătate, răbdare şi curaj, putere de muncă şi reuşită deplină în toate proiectele pe care le aveţi pentru locuitorii comunei Ciorescu şi în viitor. Să aveţi viață îndelungată, plină de realizări și bucurii, clipe cât mai durabile de satisfacție și înălțare sufletească, să aveți parte de momente frumoase trăite în deplină armonie spirituală alături de cei dragi inimii.  

  Să rămâneţi la fel de activ, curajos şi încrezător în tot ceea ce v-aţi propus să realizaţi pe parcursul următorilor ani!

Vă mulţumim pentru verticalitatea de care daţi dovadă îndeplinindu-Vă funcţia de Primar al Comunei Ciorescu.

Precum e anotimpul în care vă sărbătoriţi naşterea, aşa să Vă fie viaţa rodnică şi bogată, plină de parfum şi culoare, să aveţi parte de realizări în viaţa familială şi profesională, de momente de bucurie şi satisfacţie alături de cei dragi.Dumnezeu să vă îndrume şi să vă călăuzească paşii pe calea cea bună!

 

 La mulţi ani fericiţi şi împliniţi, Domnule Primar!

Cu cele mai alese şi sincere urări de bine,  

Colectivul Primăriei Comunei Ciorescu

shadow

 

contabil 

1 IULIEZIUA PROFESIONALĂ A FUNCȚIONARULUI PUBLIC ÎN SERVICIUL FISCAL DE STAT

Tradiţional, în prima zi a lunii iulie sărbătorim Ziua profesională a Funcționarului Public în serviciul Fiscal de Stat.Administrarea fiscală are rolul important şi incontestabil în menţinerea echilibrului social şi financiar al oricărei ţări. Activitatea desfășurată de organul fiscal nu înseamnă doar perceperea taxelor și impozitelor, dar, în primul rând, educarea fiscală şi conformarea benevolă a fiecărui contribuabil.

Rolul lucrătorului în serviciul fiscal are o misiune important în activitatea economică a unui stat, pe lângă perceperea fiscal a impozitelor propriu-zisă, este persoana care face legătura dintre contribuabil şi stat mult mai puternică şi, concomitent, cu un grad de responsabilitate mai mare.

În acest sens, rolul funcționarului fiscal care, zi de zi, depune un efort imens pentru a duce mesajul corect fiecărui contribuabil, apare în prim-plan. Cetățenii recapătă tot mai multă încredere în procesul de administrare fiscală și au certitudinea că contribuția lor este gestionată corespunzător.

Cu ocazia zilei profesionale a Funcţionarului Public în Serviciul Fiscal de stat adresez cele mai sincere felicitări tuturor funcţionarilor, lucrătorilor din domeniu administrării fiscal, zicându-le un sincer - Mulţumesc, pentru munca asiduă şi devotamentul incontestabil, dorindu-le mult succes în activitatea de zi cu zi, noi realizări profesionale și împlinirea aspirațiilor.

Cu desosebită consideraţie,

Primarul Comunei Ciorescu,

Ion Scripnic
shadow

 

fun-public 

MESAJ DE FELICICITARE DE

Ziua profesională a funcţionarului public

            23 iunie în Republica Moldova este marcată Ziua profesională a funcţionarului public. Dar cine este funcţionarul public? Este, mai întăi de toate, un cetăţean al acestei ţări care pune mai presus de problemele personale, problemele omului simplu, or, tocmai acesta este cel mai important obiectiv al seviciilor publice - asigurarea unor servicii publice de calitate în interesul cetăţenilor. Şi chiar dacă ziua de muncă a luat sfârşit, funcţionarul public rămăne şi în continuare a fi în serviciul public al cetăţeanului şi în afara orelor de serviciu, pe orice timp. Instituirea acestei zile de sărbătoare este o confirmare a importanţei rolului funcţionarului public în fortificarea statului, căci puterea statului este în funcţionarii săi, în capacitatea şi aspiraţia acestora de a realiza progrese şi reforme, în aptitudinea de luare a deciziilor şi responsabilitate civică. Profesionalismul, dedicaţia, competenţa de care daţi dovada zi de zi, depinde în mare parte imaginea și credibilitatea unei instituţii publice şi a societăţii din care facem parte.

            În acest context, ţin să aduc sincere mulţumiri tuturor colegilor care îşi exercită funcţiile cu entuziasm şi perseverenţă, devotament şi sinceritate. Transmit tuturor funcţionarilor publici cuvinte de mulţumire şi profundă gratitudine pentru activitatea nobilă ce o realizaţi zi de zi.

            Domnul să Vă dea multă sănătate şi putere în tot ce faceţi, să Vă bucuraţi de respectul și recunoştința colegilor și oamenilor, noi realizari în activitatea profesională, multe succese şi bucurii, putere pentru continuarea lucrului pe care il faceţi cu dăruire, linişte și caldură în suflet.

 

Cu deosebită consideraţie,

Primarul Comunei Ciorescu,

Ion Scripnic

shadow

 
TRANDAFIRI

Mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorii profesionale –
   Ziua Lucrătorului Medical
și a Farmacistului

„Arzând singur, luminează-le altora”.
Hipocrate

A fi medic nu înseamnă să practici o profesie.  A fi medic este un dar Dumnezeiesc care se bazează pe compasiune, responsabilitate, dragoste pentru aproapele şi jertfire de sine în orice moment. Iată de ce în această profesie este atât de importantă dimensiunea morală.

În această vocaţie nu există nici sărbători, nici zile de odihnă: ori de câte ori aveți nevoie de un medic, el trebuie să fie dispus să sacrifice pentru binele pacientului și timpul liber, și odihna și somnul. 

În acest context, Vă aducem calde mulțumiri pentru devotamentul de care dați dovadă în munca de fiecare zi, pentru zâmbetele și speranțele dăruite, pentru profesionalism și dedicație. Sunteți cei care stați mereu la straja sănătății publice pentru a asigura o societate sănătoasă.

În numele Admnistraţiei Publice Locale Vă felicit și vă doresc multă sănătate, putere de muncă și împliniri remarcabile şi Vă spunem din numele tuturor pacienţilor şi locuitorilor un sincer

MULŢUMIM!

Cu deosebită consideraţie,

Primar,

Ion Scripnic

 shadow

 

la multi ani de ziua copilului felicitare

Mesajul Primarului Comunei Ciorescu

cu ocazia Zilei Internaţionale a Copiilor

“Cea mai mare bogătie din această lume sunt copiii, 
mai mult decat toti banii din lume
si toata puterea de pe pământ.” Mario Puzo

Copilăria este o lume de miracole şi de uimire a creaţiei scăldate în lumină, ieşind din întuneric, nespus de nouă şi proaspătă şi uluitoare. Copilăria este vârsta fericită, vârsta speranţei şi a visului. Ea este cea mai frumoasă perioadă a vieţii. Copilul este cea mai pură fiinţă care face copilăria frumoasă, inocentă, plină de culori, de veselie şi fericire. Iar Copilul se simte fericit şi împlinit doar alături de familie. Dar ce este familia?Ce înseamnă o familie?     Familia este o oază, un refugiu, o insulă specială, o comoară nesecată de valori pentru fiecare dintre noi. Familia e un copil ce creşte zi de zi an de an şi devine tot mai înţelept. Iar fiecare membru al familiei trebuie doar să păstreze armonia şi continuitatea ei prin respect, credinţă, răbdare, bunătate şi multă dragoste.

Să aveţi o copilărie luminoasă şi fericită toţi copiii lumii şi să trăim în pace şi armonie, prietenie şi dragoste lângă părinţi, de mână cu mama şi tata.

Să fiţi cu toţii fericiţi!

Cu deosebit repspect,

Primarul Comunei Ciorescu,

Ion Scripnic

shadow

 

aviy 1 iunie 2018

shadow

 

aviz faurești

shadow

 
15 MAI – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A FAMILIEI!
ziua familiei 2018
Ziua de 15 mai este ziua care doar aminteşte societăţii despre importanţa familiei în promovarea valorilor celor mai primordiale atât pentru familie în sine, cât şi pentru întreaga omenire. Egalitatea, Dragostea, Respectul, Responsabilitatea, Iertarea, Răbdarea, Ajutorul reciproc, oare nu sunt calităţi de care trebuie să dispună un cetăţean adevărat, un pământean, un simplu Om? Şi atunci de unde învăţăm, deprindem cel mai bine aceste virtuţi?
E adevărat, şcoala şi societatatea contribuie mult la dezvolarea lor, dar realmente acestea particularităţi le învăţăm din Familie, le primim chiar şi prin moştenire de la părinţi sau bunici. Şi atunci trebuie să ne limităm doar la faptul că sărbătorim ziua Familiei, o dată în an şi e destul, ne amintim de ea la anul următor?
Corect ar fi, credem, ca Familia să fie luată în consideraţie în fiecare zi, iar ea, la rândul său, să-şi pună în valoare calităţile supreme sus-menţionate. Şi poate numai atunci vom putea face schimbările pe care ni le dorim şi în societate şi în familia noastră.
Trebuie să fim conştienţi că fiecare dintre noi are un rol în această noţiune largă FAMILIA. Şi această misiune trebuie înţeleasă şi îndeplinită corect, adică să devenim un exemplu bun atât pentru copii noştri, cât şi pentru cei din jur. Şi ca să devenim modele demne de urmat, nu trebuie să aşteptăm ziua de 15 mai, dar să ne dedicăm Familiei şi membrilor ei, în orice moment când ni se cere. Căci tot Familia, până la urmă, este cea care te sprijină, te ajută, te susţine. Şi oare altă bucurie mai mare îţi trebuie când toţi ai tăi sunt împreună şi se simt bine?

Aici, deloc întâmplător, nu trebuie neglijat rolul părinţilor în educaţia copiilor – e simplu: pe ce valori va pune accentul părintele în educaţia copilului, aceste roade le va culege.
Şi aici trebuie de menţionat: că cu cât familia va fi mai temeinic consolidată spiritual, cu cât legătura dintre părinţi, copii şi Biserică se va adânci, cu atât familia îşi va reveni mai repede din derută şi îşi va regăsi echilibrul spiritual.
Şi atât timp cât nu va fi sensibilizată societatea la avantajele familiei tradiţionale, cu funcţiile sale de îngrijire, supraveghere, educaţie şi transmitere a valorilor, la posibilitatea de a avea o societate sănătoasă şi fericită, va fi destul de dificil să depăşim criza familiei din societatea contemporană.
În contextul celor menţionate mai sus, Stimate Familii, Membrii ai acestor familii, ne rugăm ca Domnul să Vă trimită Sănătate, Armonie, Pace şi Iubire în casele Voastre, să Vă binecuvânteze orice pas oriunde v-aţi întoarce şi să ştiţi că familia depinde de noi, de voi toţi. Dacă cu adevărat ne iubim unii pe alţii, să nu uităm şi să muncim împreună, şi să ne ajutăm, şi să ne respectăm şi să ne iertăm şi atunci FAMILIA va fi unită şi trainică.

MULŢI ANI ŞI TOŢI FERICIŢI,

STIMATELE NOASTRE FAMILII!

Cu desoebit, respect,

primarul Comunei Ciorescu,

Ion SCRIPNIC

 

Citeşte mai mult...
 


Pagina 8 din 36

 

Design şi programare de  " VIKWEB "

 
Vizitatori - 1
Accesari - 1
Susup