AGENDA

NUMERELOR DE TELEFON ALE FUNCȚIONARILOR PRIMĂRIEI COMUNEI CIORESCU


Nr. d/o.

Numele/Prenumele

Funcția

Număr extern

1.

Scripnic Ivan

Primar

022-45-62-36

2.

Grițac Alina

Secretar al Consiliului

022-45-62-38

3.

Bostan Natalia

Contabil-șef

022-45-68-72

4.

Stegarescu Ana

Sp. Relații cu Publicul

022-45-63-44

5.

Butucel Ana

Specialist Tineret și Sport

022-78-19-86

6.

Cicalî Elena

Specialist proiecte

022-45-73-56

7.

Draguță Maria

Sp. În reglem. Propr. Func.

022-45-63-41

8.

Vasilenco Nadejda

Perceptor fiscal

022-78-19-84

9.

Poiană Nadejda

Perceptor fiscal

022-78-19-85

10.

Flocea Ion

Inginer Arhitect

022-78-19-83

11.

Filimon Ina

Specialist olanificare

022-78-19-81

12.

Grițenco Aculina

Contabil

022-78-19-81

13.

Spălatu Viorica

Contabil

022-78-19-80

14.

Capcanari Adela

Contabil

022-45-61-89

15.

Batîru Ramona

Asistent Social

022-45-64-87

16.

Gorincioi Evelina

Asistent social

022-45-64-87

17.

Barbacar Anatol

Jurist

-

18.

Bondarenco Ion

Șofer

-