Comisii consultative  2023-2027


Comisia pentru buget, economie și finanțe, preștări servicii și micul business

 1.  Novițchi Alexandru           Președinte

 2. Manoli Alexei                      Vicepreședinte

 3. Barbacar Stela                     Secretar

 4. Chiorsac Tudor                   Membru

 5. Iasîr Axenia                          Membru


Comisia pentru ordinea publică și drept, pentru educație, cultură, protecție socială și ocrotirea sănătății

 1. Bragari Nicolae                   Președinte                 

 2. Sevastian Alexandru           Vicepreședinte  

 3. Guceac Ion                           Secretar  

 4. Cătană Maria                       Membru  

 5. Plămădeală Silvia                Membru


Comisia pentru construcții, arhitectură și probleme funciare

 1. Cicalî Aliona                     Președinte      

 2. Cebotari Ion                      Vicepreședinte  

 3. Verlan Ion                          Secretar  

 4. Ciornîi Dorin                     Membru

 5. Popa Gabriel                      Membru


Comisia pentru servicii tehnice, transport și gospodaria termocomunală

 1. Verlan Ion

 2. Ciornîi Dorin  

 3. Plămădeală Silvia

 4.  Reniță Vasile

 5. Guțanu Dorina