Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de Decizie „Cu privire la acordarea Titlului de Cetățean de Onoare a comunei Ciorescu”

ANUNŢ

privind organizarea consultărilor publice a proiectului de Decizie „Cu privire la acordarea Titlului de Cetățean de Onoare a comunei Ciorescu” Primăria comunei Ciorescu anunță, începând cu data de 26.07.2021, consultarea publică a proiectului de Decizie „Cu privire la acordarea Titlului de Cetățean de Onoare a comunei Ciorescu”.

Scopul proiectului este de a conferi Titlul Onorific ”Cetățean de Onoare al comunei Ciorescu” dlui Ivan SCRIPNIC.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de Decizie este stimularea morală în semn de apreciere și recunoștință pentru merite incontestabile.

Prevederile de bază ale proiectului constituie nominalizarea persoanei propuse și condițiile de acordare al Titlului Onorific.

Beneficiar al proiectului de Decizie este potențialul deținător al Titlului de Cetățean de Onoare al comunei Ciorescu.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării Deciziei supuse consultării publice sunt: acordarea Titlului de „Cetățean de Onoare a comunei Ciorescu„ dlui Ivan SCRIPNIC, Primar al comunei Ciorescu.

Proiectul de Decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind Administrația Publică Locală, Regulamentul privind acordarea Titlului de ”Cetățean de Onoare a comunei Ciorescu”, aprobat prin Decizia Consiliului comunei Ciorescu. Recomandările pe marginea proiectului de Decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 13.08.2020, dnei Grițac Alina, pe adresa electronică: primaria_ciorescu@mail.ru, la numărul de telefon: 022-45-62-38 sau pe adresa: comuna Ciorescu, strada Alexandru cel Bun, nr. 17.