Comisii consultative  2023-2027


Comisia pentru buget, economie și finanțe, preștări servicii și micul business

 1.  Novițchi Alexandru           Președinte

 2. Manoli Alexei                      Vicepreședinte

 3. Barbacar Stela                     Secretar

 4. Chiorsac Tudor                   Membru

 5. Iasîr Axenia                          Membru


Comisia pentru ordinea publică și drept, pentru educație, cultură, protecție socială și ocrotirea sănătății

 1. Bragari Nicolae                     Președinte                 

 2. Sevastian Alexandru            Vicepreședinte  

 3. Guceac Ion                           Secretar  

 4. Cătană Maria                        Membru  

 5. Plămădeală Silvia                 Membru


Comisia pentru construcții, arhitectură și probleme funciare

 1. Cicalî Aliona                       Președinte      

 2. Cebotari Ion                       Vicepreședinte  

 3. Verlan Ion                          Secretar  

 4. Ciornîi Dorin                       Membru

 5. Popa Gabriel                      Membru


Comisia pentru servicii tehnice, transport și gospodaria termocomunală

 1. Ciornîi Dorin                   Președinte  

 2. Verlan Ion                       Vicepreședinte  

 3. Guțanu Dorina                Secretar 

 4. Plămădeală Silvia          Membru

 5.  Reniță Vasile                  Membru

 6. Guțanu Dorina                Membru