Primăria comunei Ciorescu

 

Primăria comunei Ciorescu a fost înființată în 26 iunie 1969. De atunci primăria este Autoritate Publică Locală de nivelul I în care activează la moment 20 de funcţionari  și îndeplinește următoarele sarcini:

-decide punerea în aplicare si modificarea, în limitele competenței sale, a impozitelor și taxelor locale, a modului si a termenelor de plată a acestora, precum și acordarea de facilități pe parcursul anului bugetar;

-administrează bunurile publice și de domeniul privat al comunei;

- decide darea în administrare, concesionarea, darea în arendă ori locațiune a bunurilor domeniului public al comunei, pecum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii;

- decide asupra lucrărilor de proiectare, construcție, întreținere și modernizare a drumurilor, podurilor, fondului locativ în condițiile legii cu privire la locuințe, precum și a întregii infrastructuri economice, sociale și de agrement de interes local.

Programul de muncă:

Luni- Vineri: 08:00- 17:00

Pauza de masă: 12:00-13:00

Sâmbătă- Duminică: Zile libere


Orele de primire în audienţă a cetăţenilor: 

 Luni: 15:00-17:00

 Vineri: 08:00- 12:00


Anticamera:

Tel/fax: 022-456-344

Instituţiile subordonate primăriei: