Asociația Obștească Licurici

 

Asociația Obștească “Licurici” este o asociație obștească a părinților copiilor ce frecventează Instituția Preșcolară nr. 220 din comuna Ciorescu, mun. Chișinău, este o asociație neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinței presoanelor asociate, în vederea realizării în comun a scopurilor determinate în prezentul statut.


Data înființării: Aprobat prin Decizia Consiliului comunei Ciorescu din 05.07.2014


Sediul Asociației se află pe adresa: str. Moldova 14, com. Ciorescu, mun. Chișinău, MD-2089


Anexă: Statutul Asociației Obștești “Licurici”