Din istoria bibliotecii:


Biblioteca publică Ciorescu (în trecut Biblioteca sătească din satul Cricova-Nouă) a fost fondată la 19 septembrie 1966 ca filială a Reţelei centralizate de biblioteci Criuleni. Biblioteca avea scopul de a deservi cititorii satului Cricova –Nouă şi Goianul Vechi. În anul 1990 devine filială a Bibliotecii Minicipale „B.P.Haşdeu” cu statutul de bibliotecă comunală care deservea cititorii satelor din componenţa comunei Ciorescu: Ciorescu, Goianul Vechi şi Făureşti. Iar din 15 mai 2000 face parte din componenţa Primăriei Ciorescu. De-a lungul anilor (de la deschidere pînă în 1990) activitatea bibliotecii a fost dirijată de bibliotecara Juşco Alexandra – o bibliotecară experimentată, cu multă dragoste pentru carte şi lectură. Apoi activitatea bibliotecii a fost monitorizată de Tcaciuc Vera, Cebotari Galina, Guleac Eugenia, Silchina Axenia.


Despre bibliotecă

Astăzi, odată cu schimbările în societate, cu dezvoltarea tehnologiilor moderne, s-a schimbat şi misiunea bibliotecii. Biblioteca publică a devenit un centru de documentare şi informare, iar cititorul tradiţional de carte – beneficiar.

Obiective:

- satisfacerea deplină şi oportună a cerinţelor de informare ale beneficiarilor

- popularizarea cărţii şi lecturii

- promovarea imaginii bibliotecii în comunitatea prin activităţi specifice

- Promovarea valorilor culturale naţionale prin carte şi lectură.

- dezvoltarea relaţiilor de parteneriat: Biblioteca comunală – Biblioteca Gimnaziului nr.45 – Biblioteca Liceului „N. Bălcescu”.

- creşterea colecţiilor de bibliotecă prin diferite surse

- dotarea bibliotecii cu mijloace audio – vizuale

Beneficiari:

- preşcolari

- elevii Gimnaziului nr.45, Liceului Teoretic „N. Bălcescu”, Liceului Teoretic European

- studenţi

- profesori

- slujbaşi

- funcţionari

- muncitori

- pensionari

Servicii informaţionale:

- Acces liber la toate documentele din colecţie (cărţi, reviste, ziare, dicţionare, enciclopedii, atlase ş.a.)

- Consultarea documentelor în sala de lectură

- Împrumut gratuit de documente la domiciliu

- Împrumut interbibliotecar (intern şi extern)

- Rezervări de titluri solicitate pentru un anumit timp

- Servicii de memorie şi cunoaştere locală

Manifestări culturale dedicate datelor semnificative ale anului:

- expoziţii de carte, ilustraţii, documente tradiţionale şi originale

- spectacole literar – muzicale

- matinee literare

- jocuri literare

- concursuri şi victorine
Date de contact:


Adresa: Mun. Chișinău, com. Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, nr. 4, et. 1

( în incinta Gimnaziul nr. 45), codul poștal MD-2089

Tel. Contact: 022-457-844

Bibliotecar-Șef: Guleac Eugenia

Site-ul: https://bibliotecaciorescu.wordpress.com/

 Facebook: https://www.facebook.com/Biblioteca-Public%C4%83-Ciorescu-1444120989034856