Eliberarea certificatelor


categoriilor social-vulnerabile – gratis : invalizi, pensionari pe vârstă, familii cu mulţi copii

 (detalii la telefonul 022-45-63-41)


1. Certificat privind componenţa familiei ( 2 lei)

Acte necesare:

- buletinul solicitantului cu membrii familiei înscrişi în fişă

- alte documente ale membrilor familiei (buletinul de identitate şi/sau certificatele de naştere ai celorlalţi membri ai familiei)

2. Extras din Registru de evidenţă al gospodăriilor populaţiei (2 lei)

Acte necesare:

- buletinul de identitate al solicitantului

- paşaportul tehnic al imobilului

- Extras din Registrul cadastral

3. Extras din Registru cadastral ( gratis)

Acte necesare:

- buletinul de identitate al solicitantului

4. Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul primăriei 

Acte necesare:

- buletinul de identitate al solicitantului

5. Perfectarea şi eliberarea Procurilor pentru prezentare la Oficiul Poştal şi la S.A. Banca de Economii ( 022 – 456 – 344)

Acte necesare:

- buletinul de identitate al Beneficiarului şi al persoanei Împuternicite

6. Acte cu privire la starea civilă (detalii la telefonul 022-45-63-44)

a) Certificat de naştere ( gratis)

Acte necesare: 

- certificat medical de constatare a naşterii copilului

- buletinele de identitate ale părinţilor

- certificatul de căsătorie

b) Certificat de căsătorie (cu plată)

Acte necesare: 

- buletinele de identitate ale declaranţilor de căsătorie

- certificatele de naştere

- alte acte (certificat de divorţ sau de deces)

c) Certificat de deces ( gratis)

Acte necesare:

- certificatul medical de constatare a decesului

- buletinul de identitate al decedatului

- certificatul de naştere al decedatului

- buletinul de identitate al declarantului

7. Certificat de urbanism (50 lei), Anexa ( 200 lei)

Acte necesare:

Copia buletinului (persoană fizică)/ Certificat de înregistrare a întreprinderii (persoană juridică)

- Actele care ar confirma dreptul de proprietate/arendă asupra imobilului (terenului sau/şi construcţiei)

- Schiţa de proiect (după caz)

- Ridicarea topografică Sc. 1:500

- Expertiza tehnică (în cazul reconstrucţiei)

- Acordul autentificat notarial al vecinilor sau coproprietarilor de imobil/teren (după caz)

8. Autorizaţie de construire (100 lei)

Acte necesare:

Copia buletinului (persoană fizică)/ Certificat de înregistrare a întreprinderii (persoană juridică)

- Documentele care ar confirma dreptul de proprietate/arendă asupra imobilului (terenului sau/şi construcţiei)

- Certificat de urbanism (copie)

- Proiect de execuţie (original şi copie)

- Avizul de verificare al proiectului (inregistrat cu nr.)

- Avize ale: Centrului municipal de medicină preventivă; Direcţiei pompieri şi salvatori; Agenţiei ecologice Centru. (după caz)

- Acordul vecinilor sau/şi coproprietarilor autentificat de notar (după caz)

Pentru informații adăugatoare, accesați acest Link