Casa de Cultura din s. Făuresti

       Casa de cultură din s. Făureşti a fost construită la începutul anilor ̒60 ai secolului al XX-lea. Centrul de cultură dispune de sală de concerte și cabinet de ocupaţii. Tot în cadrul cercului activează un cerc dramatic, unul de dans, cercul etnofolcloric, cercul vocal şi din 2013 cercul vocal-instrumental. Director al centrului din anul 1990 este numit dl Alexandru Gavriliuc. Iar din anul 2013, doamna Gavriliuc Larisa este Conducătorul Artistic al Casei de Cultură din satul Făurești.


Adresa: mun. Chișinău, com. Ciorescu, s. Făurești, str. Ogoarelor, nr. 58

Telefon: 022-350-885