Centrul Instructiv Goian


Centrul de instruire este o instituție subordonată Administrației Naționale a Penitenciarelor, a cărei menire de bază constă în instruirea și perfecționarea permanentă a angajaților sistemului administrație penitenciare.

Centrul instructiv este situat în localitatea Goian, com. Ciorescu, mun. Chişinău. Anterior, în perioada anilor 1971-1995, aşezământul dat, a fost destinat pentru Comenduirea Specială aflată în subordinea Comisariatului de poliţie r-l Criuleni al MAI.

Centrul instructiv al Departamentului Instituţiilor Penitenciare a fost fondat la 01 septembrie 1995, prin ordinul MAI nr.175 din 09.08.1995, fiind numit Centrul metodic instructiv al Direcţiei Instituţiilor Penitenciare.

La 16 mai 2018 prin ordinul MJ nr. 22 este aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de instruire din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor din Ministerul Justiției.

Misiunea instituției este de a forma personal de penitenciare, stimula dezvoltarea de abilități și competențe necesare pentru executarea cu succes a misiunii sistemului penitenciar. Obiectivele strategice ale instituției sunt reflectate în Strategia de dezvoltarea a sistemului penitenciar pe anii 2016-2020. Astfel, activitatea instituției este ghidată de : Organizarea eficientă a managementului resurselor umane ale sistemului penitenciar.

Directorul: Ion Florea

Tel: 022 350 820

Email: iflorea7491n@mail.ru

Facebook: https://www.facebook.com/106537324221643/posts/184763409732367/?sfnsn=mo&d=n&vh=e

web: http://anp.gov.md/