Prestare Servicii


Î.M ,,Regia Comunal - Locativă Ciorescu,
Centrala Termică nr. 6131”
ÎMSP „Centrul de Sănătate Ciorescu””